Kruhová louka

kruhova.jpg
21. května 2005
Velmi náročná plocha, která byla až do roku 1994 zcela zarostlá třtinou křovištní.

Ze vstavačovitých rostlin přežily jen vstavač mužský (foto) a kruštík bahenní (foto)

Po čtyřech pokoseních se dominance třtiny dosti snížila a při návštěvě v květnu a červnu 1999 jsme již mohli konstatovat výskyt dalších vzácných orchidejí - hlavinky horské, pětiprstek žežulníku a hustokvěté (foto).

Cenný je dolní mokřad se suchopýry úzkolistým a širolistým (foto), kruštíkem bahenním, pětiprstkou hustokvětou a bařičkou bahenní, jehož stav se zlepšil po opakovaném pokosení, spojeném s vykácením mohutné vrby v roce 1995, která rostla z pramene a transpirací (odpařováním z listů) mokřad odvodňovala. V posledních letech se objevil nový pramenný výběr v části u lesa a je již kolonizován prameništními mechy a suchopýry.

Kruhová loučka je, i když se to na první pohled zdá nemožné, sečena sekačkou typu MF.

Letecká mapa

kruhova.jpg
kruhova.jpg