Louka nad táborem

tabor.jpg
15. října 2005
Nyní jste na místě pro Hutě vpravdě historickém. Stávala zde malá huť, jejímiž pozůstatky jsou zřetelné vyvýšeniny s vegetací náročnou na živiny. Právě zde byl také v roce 1990 postaven první tábor.

Louka nad táborem (podél pěšiny na Vlčí vrch) byla počátkem devadesátých let nejzachovalejším místem v rezervaci. Nikdy totiž nebyla zorněna ani hnojena, jediné narušení představoval rozmach válečky prápořité (tráva) zásluhou nekosení a rozrůstání křovin. Práce na obnově rezervace začaly právě zde. Během prvních ročníků byla louka vyčištěna od náletů křovin a začala být pravidelně kosena.

Nyní představuje nejpěknější ukázku původních kopanických přepásaných luk s velkou druhovou bohatostí (přes 80 druhů na 25 m2) a s hojným výskytem vstavačovitých rostlin (orchidejí) jako jsou vstavač kukačka (foto), vstavač vojenský (foto), pětiprstka žežulník, hlavinka horská, prstnatec bezový nebo bradáček vejčitý. Botanicky nejcennějšími zjevy jsou však drobné kapradinky, vratička měsíční a vlhkomilná hadilka obecná (foto), která roste zejména na zastíněném svahu směrem k potoku, kde se na jaře dlouho drží sníh. V těch místech přistupuje i vzácná mokřadní tolije bahenní (foto). V některých letech se na louce nad táborem objevuje i letní typ kriticky ohroženého hořečku žlutavého (foto)

Letecká mapa

tabor_2.jpg
tabor_3.jpg
tabor.jpg
tabor1.jpg