Šikmá loučka

sikma.jpg
15. října 2005
Šikmá loučka, spontánně pojmenovaná podle příkrého sklonu, je spolu s loukou "nad táborem" nejdéle kosenou plochou v historii letních táborů v PR Hutě.

V roce 1999 byla posečena po desáté. Před opuštěním lokality Hutě v 70. letech byla pravděpodobně pasena, což napovídá nejen náročný terén, ale i přítomnost druhů typických pro pastviny (zejména drátovitá tráva smilka tuhá). Nebyla nikdy zorněna ani hnojena. Její druhové složení je shodné s původním druhovým složením kopaničářských luk. Šikmá loučka vyniká velmi hojným výskytem prstnatce bezového, a to v obou barevných formách, vyskytují se tu však i další druhy orchidejí (pětiprstka žežulník, bradáček vejčitý, hlavinka horská).

V roce 1993 (při svém čtvrtém pokosení) byla vykácením náletů Šikmá loučka spojena s Velkým sadem svojí spodní částí.

I přes téměř patnáctiletou historii kosení zmlazují na šikmé loučce každoročně osiky z plazivých podzemních kořenů. Při přerušení kosení by loučka velmi rychle zarostle osikovým lesíkem.

Letecká mapa

sikma.jpg
sikma.jpg
sikma.jpg