O nás

hpim1621.jpg

Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice je nevládní nezisková organizace zaměřující se především na projekt záchrany původních bělokarpatských luk, který byl vypracován Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Cílem je přispět k zachování charakteru biotopů a genofondu rostlin a živočichů typických pro oblast Bílých Karpat.

Biologická diverzita na přírodní rezervace Hutě, o niž se staráme, se neustále zvyšuje. Současný stav lokality však nemůže svádět k uspokojení. Při přerušení prací by se pracně budovaná rovnováha zhroutila, nastal by rychlý návrat k neutěšenému stavu před započetím prací. Proto potřebujeme každým rokem získat na svou stranu lidi, jimž není osud luk lhostejný a kteří jsou ochotni k dobrovolné práci pro přírodu.

Práce je prováděna dobrovolníky zejména během letního tábora a víkendových brigád. Konkrétní činnost spočívá v sečení a obnově původních luk, mokřadů a pastvin, odstraňování klestí, mapování výskytu ohrožených a chráněných druhů rostlin a výsadbě ovocných stromků místních krajových odrůd. Pracovní činnost je doplňována a kombinována s pobytem v přírodě, sportem, turistikou, vzdělávacím a kulturním programem zaměřeným především na ekologickou výchovu, poznávání přírody a dramatickou a hudební oblast místního folkloru.

Rádi uvítáme další zájemce, vaši pomoc i spolupráci, ať už se rozhodnete pomoci vlastní prací, radou, finančně nebo se zúčastníte některé z našich akcí.

HISTORIE

Ke stažení - odborné články
Fauna v oblasti
Flóra v rezervaci
  • flora.rtf (velikost 27kB)
    Flora PŘ Hutě - Michal Hájek
  • fauna.rtf (velikost 6kB)
    Fauna na Žítkové - Petr Wolf